Mediacje

Polubowne rozwiązywanie konfliktów jest najskuteczniejszym i najszybszym sposobem zakończenia każdego sporu prawnego. Za cel stawiam sobie szybkie, efektywne i satysfakcjonujące rozwiązania w drodze ugody. Dlatego, jeżeli to możliwe, aktywnie korzystam z metod alternatywnego rozwiązywania sporów, w tym negocjacji i mediacji.

Postępowanie sądowe uważam za ostateczność.