Prawo medyczne

Wyższa świadomość prawna społeczeństwa przekłada się na większe zaabsorbowanie Kancelarii sprawami z zakresu prawa medycznego. Dotyczy to nie tylko coraz powszechniejszych roszczeń odszkodowawczych odnoszących się do tzw. „błędów w sztuce”, zarówno pokrzywdzonych pacjentów jak i niesłusznie pociągniętych do odpowiedzialności przedstawicieli zawodów medycznych.

Reprezentuję strony w postępowaniu przed Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Wojewódzką Komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.