Prawo rodzinne i opiekuńcze

- rozwody,
- separacje
- sprawy o podział majątku,
- ustalenie prawa do opieki nad dzieckiem,
- ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- sprawy o ustalenie ojcostwa,
- sprawy o alimenty,
- sprawy o unieważnienie małżeństwa,
- sprawy spadkowe,
- sprawy dotyczące zniesienia współwłasności,
- sprawy o ubezwłasnowolnienie.