Prawo cywilne, spadkowe i gospodarcze

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszystkich dziedzinach prawa cywilnego, w tym w sprawach spadkowych (o stwierdzenie nabycia spadku, o działa spadku, o zachowek, a także w sprawach dotyczących wydziedziczenia, uznania za niegodnego dziedziczenia oraz w sprawach dotyczących testamentów).


Kancelaria oferuje również pomoc prawną w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W szczególności dotyczy to postępowań w trybie nakazowym i upominawczym (także Europejski Nakaz Zapłaty), spraw związanych z prawem spółek handlowych (m.in. pomoc przy sporządzaniu dokumentów niezbędnych do założenia spółki i jej rejestracji, przekształcenia, fuzje itp.).