Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne

- doradztwo prawne w zakresie nawiązywania, rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy,
- doradztwo prawne w zakresie tzw. klauzul o zakazie konkurencji w umowach o pracę,
- reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy (m.in. powództw o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie),
- pomoc prawna w zakresie mobbingu,
- pomoc prawna w zakresie zwolnień grupowych,
- pomoc prawna w razie niewypłacalności pracodawcy,
- pomoc prawna w zakresie egzekwowania wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach i inne należne z tytułu zatrudnienia.