Prawo karne i wykroczeniowe

- obrona podejrzanego podczas postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę,

- obrona oskarżonego podczas postępowania sądowego,

- obrona skazanego podczas postępowania wykonawczego: dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowego zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności, przerwa w karze, odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności,

- występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, subsydiarnego

- pomoc prawna w trakcie stosowania środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie),

- przygotowywanie pism procesowych (apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków),

pomoc prawna osobom, które wyjechały za granicę i chciałyby uregulować swoją sytuację prawną.